Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za studente s invaliditetom (m/ž)

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.


Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za studente s invaliditetom (m/ž)

Kao društveno odgovorna kompanija, EOS prepoznaje važnost ulaganja u zajednicu te je uvijek spreman na dijalog, suradnju i sudjelovanje u inicijativama koje doprinose boljoj kvaliteti života u zajednici. Kao poželjan partner i aktivan član zajednice uključuje se u različite aktivnosti koje podupiru i doprinose razvitku društva u cjelini.

Sponzorsko-donacijskim aktivnostima nastojimo pružiti pomoć i podršku djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama, ugroženim obiteljima te podržati znanstvene projekte kao i projekte važne za lokalne zajednice u kojima poslujemo.

Sukladno ciljevima našeg društveno odgovornog poslovanja ove smo godine odlučili poduprijeti mlade s invaliditetom te smo pokrenuli natječaj za dodjelu 4 studentske stipendije u mjesečnom iznosu od 1.750,00 HRK za akademsku godinu 2021/2022. (stipendija se dodjeljuje za razdoblje od listopada 2021. do lipnja 2022. godine)

Zainteresirani studenti/ice mogu poslati svoju prijavu koja sadržava sljedeće:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu: domovnica (preslika) i važeća osobna iskaznica (preslika obje strane)
  • potvrdu o statusu redovnog studenta/ice
  • rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom tjelesnom oštećenju
  • svjedodžba/potvrda o položenim ispitima državne mature za studente/ice prve godine studija, odnosno prijepis ocjena svih prethodnih godina studija za studente/ice viših godina studija
  • esej na temu našeg slogana Changing finances for the better – na što Vas slogan asocira, kako je povezan s onim čime se bavimo, koja je uloga EOS-a u financijskom svijetu, kako EOS taj financijski svijet čini boljim i sl. Duljina eseja treba biti maksimalno 1 kartica teksta, odnosno 1500 znakova s razmacima.

Sudionici natječaja u trenutku prijave i u planiranom periodu trajanja stipendije ne smiju primati stipendiju ili drugi oblik potpore za školovanje niti od jedne druge tvrtke, fakulteta ili sveučilišta te u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija ne smiju upisati mirovanje studijskih obaveza.

Prijavom na ovaj natječaj svi sudionici natječaja daju svoju privolu za korištenje i obradu osobnih podataka u skladu s Politikom privatnosti Društva EOS Matrix. Nakon što primimo potrebnu dokumentaciju, obavezni smo je proslijediti na provjeru u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Odluku o konačnom odabiru stipendista donijet će interno povjerenstvo, a s izabranim studentima sklopit će se Ugovor o stipendiranju. 

Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je od 30.8.2021. do 12.9.2021., a svi sudionici natječaja će o konačnom odabiru biti obaviješteni do 30.9.2021.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Reci prijateljima za ovaj oglas